Ing. Filip Václav

Konzultační hodiny

Kancelář: NB 117

Univerzitní e-mail:  xvacf00@vse.cz

Insis

 

 

 

Ing. Filip Václav v roce 2016 dokončil studium na fakultě financí a účetnictví se specializací na oceňování majetku.
Dnes působí jako odhadce ve společnosti Mazars Consulting s.r.o. v znaleckém ústavu, kde se specializuje na oceňování nemovitostí, nehmotných aktiv a pohledávek.
Na VŠE učí finanční analýzu a finance podniku s akcentem na praktičnost výuky, je interním doktorandem se zaměřením na oceňován nových druhů aktiv.