8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
prof. Ing. Marek Petr, CSc.

Petr Marek

Člen katedry: od 1.1.1991

Akademické a vědecké tituly:
1987 - Ing., inženýr ekonomie, získaný na VŠE Praha v oboru Finance
1993 - CSc., kandidát ekonomických věd, získaný na VŠE Praha v oboru Finance, úvěr a evidence
2002 - doc., docent, získaný na VŠE Praha v oboru Účetnictví a finanční řízení
2008 - prof., profesor, získaný na VŠE Praha v oboru Účetnictví a finanční řízení

Akademické a vědecké funkce:
2000 - 2003 - člen Ediční komise Fakulty financí a účetnictví VŠE.
2001 - dosud - člen Redakční rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia.
2003 - 2006 - proděkan pro vědu Fakulty financí a účetnictví VŠE.
2003 - 2006 - předseda Oborové rady pro doktorské studium na oboru "Finance" a na oboru "Účetnictví a finanční řízení podniku".
2003 - 2009 - člen Podoborové komise "Ekonomické vědy" Grantové agentury České republiky.
2003 - 2006 a 2009 - dosud - člen Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví.
2006 - 2009 - člen Vědecké rady Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.
2007 - dosud - člen Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni.
2009 - 2012 - předseda Panelu "Podnikové vědy, finance, administrativa, správa" a člen oborové komise "Společenské a humanitní vědy" Grantové agentury České republiky.
2006 - dosud - člen a předseda Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE.
2006 - dosud - předseda Redakční rady Českého finančního a účetního časopisu.
2006 - dosud - předseda Redakční rady European Financial and Acounting Journal.
2009 - dosud - člen Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Výzkumné projekty:
2000 - řešitel projektu GAČR "Dividendová politika českých podniků".
2004 - 2006 - řešitel projektu GAČR "Model nákladů zastoupení".
2005 - 2011 - řešitel Výzkumného záměru "Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska".
České republiky.

 Zaměření:

  • podnikové finance
  • krátkodobý finanční management
  • finanční analýza
  • dividendová politika

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Členové katedry.