8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nový předmět 1FP426 Znalectví v ekonomických oborech

Související stránky

Katedra nabízí nový volitelný předmět Znalectví v ekonomickcých oborech. Předmět je vhodný pro studenty, kteří výhledově po získání dostatečné praxe uvažují o profesi soudního znalce. Doplňuje odborné znalosti získané například v předmětech oceňování podniku, ale i dalších ekonomických předmětech, o nezbytné znalosti související se samotným výkonem soudněznalecké činnosti. Věříme, že předmět bude pro vás velmi přínosný.

Internetová stránka předmětu: http://iom.vse.cz/denni-studium/1fp426