8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nový předmět 1FP425 Oceňování finančních institucí

Související stránky

Katedra nabízí nový volitelný předmět, který pomůže rozšířit znalosti o další důležité body studentům:

  • hlavní specializace Finance a oceňování podniku
  • vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku

Obsah předmětu:

Předmět je zaměřen na pochopení specifik oceňování finančních institucí a na analýzu způsobů jejich oceňování. Vycházíme z obecných oceňovacích principů, které jsou aplikovány do specifického prostředí finančních institucí. Obecně jsou charakterizovány jednotlivé základní přístupy pro oceňování finančních institucí, tj. výnosová metoda, metoda tržního srovnání a majetkové ocenění. Řešeny jsou doporučené postupy pro oceňování klíčových finančních institucí, jako jsou komerční banky, komerční pojišťovny, penzijní společnosti, investiční fondy a investiční společnosti. Podrobný sylabus předmětu je uveden v ISISu pod identifikací předmětu.

Proč si předmět zapsat?

Vhodným způsobem je možné si doplnit obecné znalosti oceňování ve velmi specifickém oboru, kde postupy oceňování jsou jen velmi málo publikovány a jsou přísně střeženy jednotlivými znaleckými společnostmi. Zvyšte zajímavými znalostmi své šance na uplatnění na trhu práce a zároveň získejte kredity ze zajímavého a rozumně koncipovaného předmětu.

Těší se na Vás vyučující tohoto předmětu:

Doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. a Ing. Markéta Pláničková, Ph.D.