Archiv rubriky: Aktuality

WORKSHOP: Kvalitativní (vs. kvantitativní) přístup k výzkumu pro členy FFÚ 17.12.2018

Pavel Svačina, Katedra financí a oceňování podniků Přijďte diskutovat 17.12.2018, 9:00-12:30, NB 139 (Doporučení vlastního notebooku s sebou)       Workshop nad otázkami, které by si měl klást výzkumník, než se pustí do práce… V čem jsou oba přístupy podobné, rozdílné, jaká mají východiska? Jaké jsou hlavní techniky kvalitativního přístupu, případně techniky na pomezí obou […]

WORKSHOP: Kvalitativní (vs. kvantitativní) přístup k výzkumu pro členy FFÚ 17.12.2018

Cena rektorky VŠE v Praze za nejlepší článek směřuje na KFOP

První místo v soutěži rektorky o nejlepší článek v předchozím akademickém roce vyhrál člen katedry financí a oceňování podniku Ing. Tomáš Buss Ph.D. za svůj článek „Energy efficiency and energy prices: A general mathematical Framework“v časopise Energy Cena rektora VŠE za čánek – vyhodnocení Resumé článku Potřeba udržet stávající rozvoj a prosperitu vyžaduje přesné hodnocení energetické efektivnosti […]

WORKSHOP: Kvalitativní (vs. kvantitativní) přístup k výzkumu pro členy FFÚ 17.12.2018

Slavnostní zahájení nového programu MBA

Na katedře financí a oceňování podniku proběhlo 31.10.2018 slavnostní zahájení nového studijního program MBARE zaměřeného na investice do komerčních nemovitostí, developerskou činnost a oceňování nemovitostí. Úvodní slovo k účastníkům kurzu přednesli i rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková a děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

WORKSHOP: Kvalitativní (vs. kvantitativní) přístup k výzkumu pro členy FFÚ 17.12.2018

Proběhly přijímací zkoušky do nového programu MBA

Na katedře financí a oceňování podniku proběhly ve dnech 17.10.2018 a 19.10.12018 přijímací zkoušky do nového studijního program MBARE zaměřeného na investice do komerčních nemovitostí, developerskou činnost a oceňování nemovitostí. Dne 23.10.2019 děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. vyhlásil 120 bodů z celkových 200 jako minimální počet bodů potřebných pro přijetí. Z celkového počtu […]

WORKSHOP: Kvalitativní (vs. kvantitativní) přístup k výzkumu pro členy FFÚ 17.12.2018

Nový program MBA zaměřený na nemovitosti

Katedra financí a oceňování podniku ve spolupráci s Institutem oceňování podniku a Institutem strategického investování FFÚ otevírá v akademickém roce 2018/2019 nový studijní program MBA zaměřený na komerční nemovitosti, developerskou činnost a oceňování nemovitostí. Podrobnější informace k programu najdete v sekci Pro zájemce o studium na stránce MBA Nemovitosti a jejich oceňování. Uzávěrka pro podání přihlášek […]

WORKSHOP: Kvalitativní (vs. kvantitativní) přístup k výzkumu pro členy FFÚ 17.12.2018

1FP417 Oceňování nehmotného majetku – důležité upozornění k zápisu předmětu

Předmět 1FP417 Oceňování nehmotného majetku s největší pravděpodobností výjimečně nebude vypsán v LS 2018/2019. Upozorňujeme proto studenty, kteří si plánují tento předmět zapsat, aby si ho zapsali buď už nyní v ZS 2018/2019, nebo počítali s tím, že si ho budou moci zapsat opět až v ZS 2019/2020.

WORKSHOP: Kvalitativní (vs. kvantitativní) přístup k výzkumu pro členy FFÚ 17.12.2018

1FP427 Oceňování podniku ve finanční tísni – nový volitelný předmět

KFOP se postupně snaží dokončit budování komplexního magisterského studia pro oceňování podniku. Dosud nám chybělo oceňování v mezních situacích, kterými jsou především podniky ohrožené v různé míře insolvencí. Proto jsme pro tyto účely připravili nový předmět, na jehož výuce se budou v podstatné míře podílet zkušení odborníci z praxe. Předmět 1FP427 Oceňování podniku ve finanční […]

WORKSHOP: Kvalitativní (vs. kvantitativní) přístup k výzkumu pro členy FFÚ 17.12.2018
-

SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Na stránce Pro studenty – Navazující magisterské studium – Termíny SZZ a obhajob diplomových prací byly aktualizovány termíny pro přihlašování na státní zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací a pro odevzdání svázaných diplomových prací pro období září 2018. Pozor, od září 2016 došlo na KFOP ke změně způsobu přihlašování na SZZ z hlavní specializace […]

WORKSHOP: Kvalitativní (vs. kvantitativní) přístup k výzkumu pro členy FFÚ 17.12.2018