Archiv rubriky: Aktuality

Nový program MBA zaměřený na nemovitosti

Katedra financí a oceňování podniku ve spolupráci s Institutem oceňování podniku a Institutem strategického investování FFÚ otevírá v akademickém roce 2018/2019 nový studijní program MBA zaměřený na komerční nemovitosti, developerskou činnost a oceňování nemovitostí. Přihlašování bylo zahájeno 13. 9. 2018. Podrobnější informace k programu, přihlašování a k zadání studie, kterou je třeba přiložit k přihlášce, […]

Nový program MBA zaměřený na nemovitosti

1FP417 Oceňování nehmotného majetku – důležité upozornění k zápisu předmětu

Předmět 1FP417 Oceňování nehmotného majetku s největší pravděpodobností výjimečně nebude vypsán v LS 2018/2019. Upozorňujeme proto studenty, kteří si plánují tento předmět zapsat, aby si ho zapsali buď už nyní v ZS 2018/2019, nebo počítali s tím, že si ho budou moci zapsat opět až v ZS 2019/2020.

Nový program MBA zaměřený na nemovitosti

1FP427 Oceňování podniku ve finanční tísni – nový volitelný předmět

KFOP se postupně snaží dokončit budování komplexního magisterského studia pro oceňování podniku. Dosud nám chybělo oceňování v mezních situacích, kterými jsou především podniky ohrožené v různé míře insolvencí. Proto jsme pro tyto účely připravili nový předmět, na jehož výuce se budou v podstatné míře podílet zkušení odborníci z praxe. Předmět 1FP427 Oceňování podniku ve finanční […]

Nový program MBA zaměřený na nemovitosti
-

SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Na stránce Pro studenty – Navazující magisterské studium – Termíny SZZ a obhajob diplomových prací byly aktualizovány termíny pro přihlašování na státní zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací a pro odevzdání svázaných diplomových prací pro období září 2018. Pozor, od září 2016 došlo na KFOP ke změně způsobu přihlašování na SZZ z hlavní specializace […]

Nový program MBA zaměřený na nemovitosti