Archiv rubriky: Aktuality

Státní závěrečné zkoušky na KFOP

5.9. + 9.9.         dopoledne SBZ (Fin, UFR),  odpoledne OBP 11.9. + 12.9.     dopoledne SZZ (FO2-1,FO1-1),odpoledne ODP Jednotlivé komise budou vypsány do insisu dne 1.9.2019, kdy se také studenti přihlásí na vypsané termíny. Termíny nelze vypsat dřív. Do insisu si státnicové předměty  zapište 1.9., kdy začíná  zimní semestr. V případě potřeby se obraťte na sekretariát KFOP pí […]

KFOP a APOGEO Group vyhlašují soutěž o nejlepší diplomovou práci

Katedra financí a oceňování podniku VŠE v Praze ve spolupráci s APOGEO Group vyhlašují pro letní semestr 2018/2019 Soutěž o nejlepší diplomovou práci Cílem soutěže o nejlepší diplomovou práci je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících diplomových prací. Soutěž o nejlepší diplomovou práci je vyhlášena pro diplomové práce zpracovávané v letním semestru […]

KFOP a APOGEO Group vyhlašují soutěž o nejlepší diplomovou práci

WORKSHOP: Kvalitativní (vs. kvantitativní) přístup k výzkumu pro členy FFÚ 17.12.2018

Pavel Svačina, Katedra financí a oceňování podniků Přijďte diskutovat 17.12.2018, 9:00-12:30, NB 139 (Doporučení vlastního notebooku s sebou)       Workshop nad otázkami, které by si měl klást výzkumník, než se pustí do práce… V čem jsou oba přístupy podobné, rozdílné, jaká mají východiska? Jaké jsou hlavní techniky kvalitativního přístupu, případně techniky na pomezí obou […]

KFOP a APOGEO Group vyhlašují soutěž o nejlepší diplomovou práci

Cena rektorky VŠE v Praze za nejlepší článek směřuje na KFOP

První místo v soutěži rektorky o nejlepší článek v předchozím akademickém roce vyhrál člen katedry financí a oceňování podniku Ing. Tomáš Buss Ph.D. za svůj článek „Energy efficiency and energy prices: A general mathematical Framework“v časopise Energy Cena rektora VŠE za čánek – vyhodnocení Resumé článku Potřeba udržet stávající rozvoj a prosperitu vyžaduje přesné hodnocení energetické efektivnosti […]

KFOP a APOGEO Group vyhlašují soutěž o nejlepší diplomovou práci

Slavnostní zahájení nového programu MBA

Na katedře financí a oceňování podniku proběhlo 31.10.2018 slavnostní zahájení nového studijního program MBARE zaměřeného na investice do komerčních nemovitostí, developerskou činnost a oceňování nemovitostí. Úvodní slovo k účastníkům kurzu přednesli i rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková a děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

KFOP a APOGEO Group vyhlašují soutěž o nejlepší diplomovou práci

Proběhly přijímací zkoušky do nového programu MBA

Na katedře financí a oceňování podniku proběhly ve dnech 17.10.2018 a 19.10.12018 přijímací zkoušky do nového studijního program MBARE zaměřeného na investice do komerčních nemovitostí, developerskou činnost a oceňování nemovitostí. Dne 23.10.2019 děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. vyhlásil 120 bodů z celkových 200 jako minimální počet bodů potřebných pro přijetí. Z celkového počtu […]

KFOP a APOGEO Group vyhlašují soutěž o nejlepší diplomovou práci

Nový program MBA zaměřený na nemovitosti

Katedra financí a oceňování podniku ve spolupráci s Institutem oceňování podniku a Institutem strategického investování FFÚ otevírá v akademickém roce 2018/2019 nový studijní program MBA zaměřený na komerční nemovitosti, developerskou činnost a oceňování nemovitostí. Podrobnější informace k programu najdete v sekci Pro zájemce o studium na stránce MBA Nemovitosti a jejich oceňování. Uzávěrka pro podání přihlášek […]

KFOP a APOGEO Group vyhlašují soutěž o nejlepší diplomovou práci

1FP417 Oceňování nehmotného majetku – důležité upozornění k zápisu předmětu

Předmět 1FP417 Oceňování nehmotného majetku s největší pravděpodobností výjimečně nebude vypsán v LS 2018/2019. Upozorňujeme proto studenty, kteří si plánují tento předmět zapsat, aby si ho zapsali buď už nyní v ZS 2018/2019, nebo počítali s tím, že si ho budou moci zapsat opět až v ZS 2019/2020.

KFOP a APOGEO Group vyhlašují soutěž o nejlepší diplomovou práci

1FP427 Oceňování podniku ve finanční tísni – nový volitelný předmět

KFOP se postupně snaží dokončit budování komplexního magisterského studia pro oceňování podniku. Dosud nám chybělo oceňování v mezních situacích, kterými jsou především podniky ohrožené v různé míře insolvencí. Proto jsme pro tyto účely připravili nový předmět, na jehož výuce se budou v podstatné míře podílet zkušení odborníci z praxe. Předmět 1FP427 Oceňování podniku ve finanční […]

KFOP a APOGEO Group vyhlašují soutěž o nejlepší diplomovou práci
-

SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Na stránce Pro studenty – Navazující magisterské studium – Termíny SZZ a obhajob diplomových prací byly aktualizovány termíny pro přihlašování na státní zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací a pro odevzdání svázaných diplomových prací pro období září 2018. Pozor, od září 2016 došlo na KFOP ke změně způsobu přihlašování na SZZ z hlavní specializace […]

KFOP a APOGEO Group vyhlašují soutěž o nejlepší diplomovou práci