Archiv rubriky: Aktuality

Nové předměty v anglickém jazyce pro LS 2019/2020

Pro letní semestr 2019/2020 Katedra financí a oceňování podniku vypsala nové předměty zabývající se podnikovými financemi v anglickém jazyce: 1FP272  Podnikové finance – základy (bakalářský) Kurz je zaměřen na základní problémy podnikových financí prostřednictvím případových studií. Studenti se seznámí s problémy, které se objeví při finančním rozhodování na provozní i investiční úrovni. Současně by měl kurz pomoci […]

Proběhlé pásmo workshopů „Teorie a praxe podnikového Treasury“

Během měsíce listopadu proběhlo ve spolupráci České asociace Treasury a katedry Financí a oceňování podniku pásmo workshopů „Teorie a praxe podnikového Treasury“. Workshopů se celkem zúčastnilo více než 140 studentů. Chtěli bychom tímto velmi poděkovat řečníkům za velmi zajímavá témata a praktické ukázky z podnikových financí a také studentům za účást na jednotlivých workshopech. Budeme […]

Workshop – Řízení pracovního kapitálu 28.11.2019

Workshop – Řízení pracovního kapitálu

Workshop: Provádění úhrad – 21.11.2019

Worskshop – Provádění úhrad

Workshop: Řízení peněz a likvidity – 14.11.2019

Workshop – Řízení peněz a likvidity

KFOP hledá pomocné vědecké síly

KFOP hledá pomocné vědecké síly – pro práci na katedře, práci s databázemi, zpracovaní dat, rešerše vědeckých článků, přípravu podkladů pro výuku, apod. Zájemci mohou zaslat velmi stručné CV a telefonní kontakt do 15.10. sekretářce katedry paní Zorce Kocourkové (zorka.kocourkova@vse.cz).

Pásmo workshopů „Teorie a praxe podnikového Treasury“

Katedra financí a oceňování podniku ve spolupráci s Českou asociací Treasury Vás srdečně zvou na pásmo workshopů „Teorie a praxe podnikového Treasury“. 14.11. 18:00 NB 177A,B: Workshop 1 – Řízení peněz a likvidity 21.11. 18:00 NB 177A,B: Workshop 2 – Provádění úhrad 28.11. 18:00 NB 177A,B: Workshop 3 – Řízení pracovního kapitálu V závěru každého workshopu […]

Účetní data pro finanční analýzu a oceňování (Workshop) 2.10.2019

Katedra Financí a oceňování podniku zve akademické pracovníky fakulty na workshop konaný 2.10.2019 ve 13 hod.    s názvem Účetní data pro finanční analýzu a oceňování – vybrané problémy Témata: Vypovídací schopnost účetních dat pro finanční analýzu (české účetní předpisy a IFRS) Využitelnost účetních dat z konsolidované účetní závěrky pro finanční analýzu a oceňování Lektor: […]

Témata závěrečných prací ve spolupráci se společností Mubea

Katedra Financí a oceňování podniku ve spolupráci s firmou Mubea vypisuje témata závěrečných prací (BP a DP) pro studenty, kteří plánují ukončení studia v akademickém roce 2019/2020 s níže uvedenými tématy zaměření: Transferová cena pro sdílené IT služby Cíl práce Analyzovat možné přístupy ke stanovení ceny za služby poskytované oddělením helpdesku  spřízněným stranám Zvolit jeden […]

Témata závěrečných prací ve spolupráci se společností Mubea

Státní závěrečné zkoušky na KFOP

5.9. + 9.9.         dopoledne SBZ (Fin, UFR),  odpoledne OBP 11.9. + 12.9.     dopoledne SZZ (FO2-1,FO1-1),odpoledne ODP Jednotlivé komise budou vypsány do insisu dne 1.9.2019, kdy se také studenti přihlásí na vypsané termíny. Termíny nelze vypsat dřív. Do insisu si státnicové předměty  zapište 1.9., kdy začíná  zimní semestr. V případě potřeby se obraťte na sekretariát KFOP pí […]