Základní informace o kurzu FMP a přihláška

Jedná se o jednosemestrální kurz celoživotního vzdělávání v délce cca 77 hodin. Katedra financí a oceňování podniku jej vypisuje opakovaně. V době, kdy jsou přijímány přihlášky do dalšího běhu kurzu, je na tuto informaci upozorněno v aktualitách na hlavní stránce KFOP.

Kurz probíhá v budově VŠE, nám. W. Churchilla, a to obvykle v pátek (celý den) a sobotu (dopoledne). Probíhá formou přednášek i cvičení.

Zaměření kurzu

Je zaměřen na:

  • zvládnutí problematiky nezbytné pro přijímání finančních rozhodnutí dlouhodobých investičních i krátkodobých operativních;
  • získání praktických návyků pro analyzování účetních výkazů a pro sestavování finančních plánů;
  • získání zručnosti ve finančně matematických kalkulacích;
  • propojení znalostí se světem daní a manažerského účetnictví;
  • seznámení s moderními finančními produkty (faktoring, forfaiting, finanční deriváty, …), s problematikou oceňování podniků, spojování podniků a řízení holdingových společností a s novými trendy ve finanční teorii.

Kurz je určen

  • podnikovým manažerům na všech úrovních;
  • pracovníkům finančních, plánovacích, controllingových a obchodních oddělení podniků;
  • pracovníkům bank zvláště v analytickém a úvěrovém oddělení;
  • všem ostatním, kteří si chtějí rozšířit své znalosti z oblasti financí podniku.

Ukončení kurzu

Pro získání Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání podle § 60, odst. 2, Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. musí účastníci kursu složit zkoušku (dle vlastní volby) buď formou písemného testu z vybraných předmětů nebo ve formě obhajoby závěrečné práce.

Ke stažení