Časový harmonogram kurzu FMP

1. Úvod, riziko a časová hodnota

2. Manažerské účetnictví a vliv daní

3. Krátkodobý finanční management a informační zdroje na internetu

4. Investiční rozdělování a rozdělování hospodářského výsledku

5. Finanční analýza

6. Finanční plán

7. Oceňování a spojování podniků, holding

1. Úvod, riziko a časová hodnota
Počet hodin Název předmětu Forma výuky Lektor
2 Podstata finančního managementu přednáška prof. Valach
3 Riziko přednáška prof. Valach
2 Riziko cvičení prof. Marek
4 Časová hodnota peněz cvičení prof. Marek
2. Manažerské účetnictví a vliv daní
Počet hodin Název předmětu Forma výuky Lektor
7 Manažerské účetnictví přednáška prof. Král
2 Vliv daní na finanční rozhodování přednáška doc. Vančurová
2 Vliv daní na finanční rozhodování cvičení doc. Vančurová
3. Krátkodobý finanční management a informační zdroje na internetu
Počet hodin Název předmětu Forma výuky Lektor
2 Řízení zásob přednáška doc. Ducheček
1 Řízení peněžních prostředků přednáška doc. Ducheček
2 Řízení pohledávek přednáška prof. Marek
2 Řízení pohledávek (devizové operace) přednáška doc. Marková
4 Informační zdroje na internetu cvičení na počítači doc. Maříková
4. Investiční rozdělování a rozdělování hospodářského výsledku
Počet hodin Název předmětu Forma výuky Lektor
3 Investiční rozhodování přednáška prof. Valach
1 Investiční rozhodování cvičení Ing. Kutílek
2 Dlouhodobé finanční zdroje přednáška prof. Valach
1 Dlouhodobé finanční zdroje cvičení Ing. Kutílek
4 Rozdělování výsledku hospodaření přednáška prof. Marek
5. Finanční analýza
Počet hodin Název předmětu Forma výuky Lektor
5 Finanční analýza přednáška prof. Marek
2 Úvěrová analýza přednáška doc. Brada
4 Finanční analýza cvičení doc. Holečková
6. Finanční plán
Počet hodin Název předmětu Forma výuky Lektor
4 Finanční plánování přednáška doc. Grünwald
2 Finanční plánování (krátkodobé a ve finanční tísni) přednáška doc. Marek
1 Finanční plánování (krátkodobé a ve finanční tísni) cvičení doc. Marek
4 Finanční plánování cvičení doc. Holečková
7. Oceňování a spojování podniků, holding
Počet hodin Název předmětu Forma výuky Lektor
4 Určení tržní hodnoty podniku přednáška prof. Mařík
3 Určení tržní hodnoty podniku cvičení doc. Maříková
2 Spojování podniků a náklady zastoupení přednáška prof. Marek
2 Finanční řízení holdingu přednáška prof. Marek