Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

26.1.2018 09:00 - VAT Fórum

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Doktorandi 2017/2018

Jméno Forma studia Vedoucí
1. ročník
Menzl Vojtěch, Ing. M.Sc. interní doc. Ing. Jaroslava Holečková, CSc.
Nistorenco Taisia, Ing. et Ing. interní prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Poulová Lucie, Ing. interní prof. Ing. Petr Marek, CSc.
2. ročník
Červený Martin, Ing. MBA interní prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Dvořák Jan, Ing. interní doc. Ing. Pavla Maříková, CSc.
Heršálek Petr, Ing. et Ing. interní prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Mansfeld Rostislav, Ing. externí doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
Novák Michal, Ing. interní Ing. Svačina, doc. Maříková
3. ročník
Hamplová Barbora, Ing. externí doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
Jeřábková Silvie, Ing., MSc externí doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA Ph.D.
Kaizr Jaroslav, Ing., MSc externí prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Petriashvili Aleksandre, Ing. interní prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Turczer Petr, Ing. externí, přeruš. prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
4. ročník
Čibera Roman, Ing. externí, přeruš. doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA Ph.D.
Chaloupka Jan, Dipl.-Volkswirt Ing. externí doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA Ph.D.
Šnajberg Oxana, Ing. externí, přeruš. prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
5. ročník
Bobek Michal, Ing. MBA externí prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Janičíková Monika, Ing. externí, přeruš. prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Poživilová (Menčlová) Barbora, Ing. externí, přeruš. doc. Ing. Pavla Maříková, CSc.
Rudolfová Lucie, Ing. externí, přeruš. prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.