Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

26.1.2018 09:00 - VAT Fórum

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Garantované předměty

Související stránky

Základní informace k předmětům můžete vyhledat v databázi ISIS - veřejný katalog předmětů.

První číslice z trojmístného čísla identu předmětu (tj. číslice za FP) představuje doporučený ročník studia. Předměty začínající číslicemi 1 až 3 jsou určeny pro bakalářské studium. Předměty začínající číslicemi 4 nebo 5 jsou určeny pro magisterské studium.

Ident Název předmětu Další informace k předmětu
11F400 Úvod do práva mezinárodního zdanění podniků
1FP201 Finance podniku (pro F4) Finance podniku
1FP211 Finance podniku (pro F3)  Finance podniku
1FP212 Finance podniku (pro F2)  Finance podniku
1FP214 Finance podniku (pro F1)  Finance podniku
1FP251 Corporate Finance (pro FMV)
1FP303 Finanční analýza a plánování podniku
1FP305 Oceňování podniku I 1FP305
1FP322 Finance podniku (v angličtině)
1FP391 Bakalářský seminář 1FP391
1FP401 Investiční rozhodování a dlouhodobé financování
1FP402 Investiční rozhodování a dlouhodobé financování
1FP403 Oceňování nemovitostí
1FP404 Dividendová politika a krátkodobý finanční management
1FP405 Základy oceňování podniku 1FP405
1FP412 Oceňování podniku II 1FP412
1FP413 Praktika z oceňování podniku 1FP413
1FP416 Počítačová podpora oceňování podniku 1FP416
1FP417 Oceňování nehmotného majetku
1FP419 Oceňování podniku (v němčině)
1FP420 Oceňování nemovitostí II
1FP421 Oceňování podniku (v angličtině) (program MIFA)
1FP422 Finance podniku (v angličtině)
1FP423 Systém řízení akvizic a fúzí 1FP423
1FP425 Oceňování finančních institucí
1FP426 Znalectví v ekonomických oborech 1FP426
1FP491 Corporate Finance (program MIFA)
1FP561 Speciální seminář
1FP562 Diplomový seminář  1FP562
1FP570 Seminář odborný mimosemestrální
1FP580 Seminář odborný intenzivní
FP901 Finanční řízení podniku (pro doktorandské studium)