Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

26.1.2018 09:00 - VAT Fórum

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Publikace Odhad hodnoty nemovitostí

Autor: Zbyněk Zazvonil
Nakladatelství: Ekopress
Vydání: první
Rok vydání: 2012
Počet stran: 456
ISBN: 978-80-86929-88-0
Internetová podpora: ne

Kniha představuje zastřešující text k ostatním publikacím Ing. Zazvonila, které rozebírají vždy jen určitý aspekt oceňování nemovitostí (Výnosová hodnota nemovitostí, Porovnávací metoda nemovitostí apod.).

Publikace Odhad hodnoty nemovitostí se soustřeďuje na oceňování nemovitostí na tržních principech. Tvoří ji tematicky tři hlavní části. První okruh témat zahrnuje všechna důležitá témata obecného charakteru, jejichž principy by měl znalec či odhadce znát a uplatnit ve své práci ještě dříve, než se pustí do výběru a aplikací procedur v rámci všech tří hlavních přístupů. Ústředním motivem těchto společných témat je trh, chování jeho účastníků, oceňování, hodnota a problematika s tím spojená. V druhé části se autor snažil vystihnout hlavní principy a podstatu všech tří přístupů, které jsou při hledání hodnoty využívány (tj. výnosový, porovnávací a nákladový přístup), a na obecném modelu ukázat jejich souvislosti. Třetí část knihy je pak věnována závěrečné rekonciliaci, tedy fázi ocenění, v níž dochází k vyhodnocení dílčích indicií z jednotlivých přístupů a k odhadu finální hodnoty.

V knize jsou i kapitoly pojednávající o Mezinárodních a Evropských oceňovacích standardech.

Zpět na seznam odborných publikací KFOP