Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

26.1.2018 09:00 - VAT Fórum

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odborné publikace

Na této stránce najdete jednak odkazy na časopisy s úzkou vazbou na předměty vyučované katedrou financí a oceňování podniku, jednak informace o hlavních publikacích učitelů KFOP. Tyto publikace většinou slouží jako základní literatura v předmětech katedry a zároveň i jako knihy pro odbornou veřejnost. Stránky obsahují i odkaz na internetovou podporu u knih, které takovouto podporu mají.

Časopisy

  • Český finanční a účetní časopis
    Recenzovaný časopis v češtině, příp. slovenštině, z oblasti finančního řízení podniku a účetnictví. Internetová forma.
  • European financial and accounting journal
    Recenzovaný časopis v angličtině, z oblasti finančního řízení podniku a účetnictví. Internetová forma.
  • Oceňování
    Recenzovaný časopis v češtině, příp. slovenštině, z oblasti oceňování podniku a majetku. Tištěná forma.

Knihy

Významná skripta