Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

26.1.2018 09:00 - VAT Fórum

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odevzdání diplomových prací na obhajoby v září 2009

Související stránky

Diplomové práce se odevzdávají na sekretariátu katedry financí a oceňování podniku ve stanovených termínech. Tyto konkrétní termíny pro odevzdání najdete v části Závěrečné zkoušky a práce - Přihlašování a termíny.