Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

26.1.2018 09:00 - VAT Fórum

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Povinný předmět Finance podniku pro studenty F1 s identem 1FP214

Související stránky

Upozornění pro studenty Fakulty financí a účetnictví: Ident kurzu 1FP212 Finance podniku byl změněn od letního semestru 2007/2008 na 1FP214.

Obsah, studijní zátěž, klasifikační stupnice, podmínky ke zkoušce a všechny ostatní náležitosti zůstávají stejné.

U studentů, kteří absolvovali v zimním semestru 2007/2008 kurz 1FP212, se absolvování kurzu 1FP214 považuje tímto za splněný. Studenti, kteří byli klasifikováni v tomto semestru z 1FP212 známkou nevyhověl nebo byli omluveni, si v dalším semestru zapíší kurz 1FP214.